متاسفانه از سمت شرکت Github تحریم شدیم و دسترسی از طریق IP های ایران بسته شده است
به این دلیل Push/Pull درخواست ها از سمت سرور های ایرانی ممکن نیست.
 برای رفع مشکل شما عزیزان تمامی سرور های مجازی خارج رو ۲۵% تخفیف گذاشتیم.

کد تخفیف %۲۵ حمایتی دولوپر ها: nosanctions
چنانچه سوالی داشتید راهنمای شما هستیم.Saturday, September 21, 2019

« برگشت