سرور مجازی ویندوز آلمان

تحویل 1 الی 12 ساعت

سرور مجازی ویندوز پلن 1
 • رم 512 مگابایت DDR3 اختصاصی
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 20 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل ویندوز
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل WMvare
سرور مجازی ویندوز پلن 2
 • رم 1 گیگابایت DDR3 اختصاصی
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 30 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل ویندوز
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل WMvare
سرور مجازی ویندوز پلن 3
 • رم 2 گیگابایت DDR3 اختصاصی
 • پردازنده 1 هسته
 • هارد 50 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل ویندوز
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل WMvare
سرور مجازی ویندوز پلن 4
 • رم 4 گیگابایت DDR3 اختصاصی
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 150 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل ویندوز
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل WMvare
سرور مجازی ویندوز پلن 5
 • رم 8 گیگابایت DDR3 اختصاصی
 • پردازنده 4 هسته
 • هارد 300 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل ویندوز
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل WMvare
سرور مجازی ویندوز پلن 6
 • رم 12 گیگابایت DDR3 اختصاصی
 • پردازنده 4 هسته
 • هارد 500 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل ویندوز
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل WMvare
سرور مجازی ویندوز پلن 7
 • رم 16 گیگابایت DDR3 اختصاصی
 • پردازنده 8 هسته
 • هارد 600 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل ویندوز
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل WMvare