سرور مجازی اقتصادی آلمان SATA

تحویل 1 الی 12 ساعت

سرور مجازی اقتصادی آلمان پلن 1
 • 512 مگابایت DDR3 اختصاصی رم
 • 1 هسته پردازنده CPU
 • 20 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • VMware کنترل پنل
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی اقتصادی آلمان پلن 2
 • 1 گیگابایت DDR3 اختصاصی رم
 • 1 هسته پردازنده CPU
 • 30 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • VMware کنترل پنل
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی اقتصادی آلمان پلن 3
 • 2 گیگابایت DDR3 اختصاصی رم
 • 1 هسته پردازنده CPU
 • 50 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • VMware کنترل پنل
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی اقتصادی آلمان پلن 4
 • 4 گیگابایت DDR3 اختصاصی رم
 • 2 هسته پردازنده CPU
 • 150 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • VMware کنترل پنل
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی اقتصادی آلمان پلن 5
 • 8 گیگابایت DDR3 اختصاصی رم
 • 4 هسته پردازنده CPU
 • 300 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • VMware کنترل پنل
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی اقتصادی آلمان پلن 6
 • 12 گیگابایت DDR3 اختصاصی رم
 • 6 هسته پردازنده CPU
 • 500 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • VMware کنترل پنل
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی اقتصادی آلمان پلن 7
 • 16 گیگابایت DDR3 اختصاصی رم
 • 8 هسته پردازنده CPU
 • 600 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • VMware کنترل پنل
 • Hetzner دیتاسنتر