نمایندگی سرور مجازی آلمان

ارائه دهنده نمایندگی سرور مجازی

نمایندگی سرور مجازی پلن 1 5 موجود است

ميزان فضا 60 گیگابایت
پهناي باند برای فروش نامحدود
تعداد VPS و تعداد آی پی 3
حافظه اختصاصی 2 گیگابایت
پنل مدیریت برای VPS
ایجاد سرور های OpenVZ, KVM, Xen
امکان ایجاد سرور های لینوکس

نمایندگی سرور مجازی پلن 2 5 موجود است

ميزان فضا 100 گیگابایت
پهناي باند برای فروش نامحدود
تعداد VPS و تعداد آی پی 5
حافظه اختصاصی 6 گیگابایت DDR4
پنل مدیریت برای VPS
ایجاد سرور های OpenVZ, KVM, Xen
امکان ایجاد سرور های لینوکس

نمایندگی سرور مجازی پلن 3 5 موجود است

ميزان فضا 150 گیگابایت
پهناي باند برای فروش نامحدود
تعداد VPS و تعداد آی پی 8
حافظه اختصاصی 10 گیگابایت DDR4
پنل مدیریت برای VPS
ایجاد سرور های OpenVZ, KVM, Xen
امکان ایجاد سرور های لینوکس

همراه با هر پلن میباشد