سرورهای نیمه اختصاصی آلمان

تحویل سرورهای نیمه اختصاصی 12 الی 24 ساعت

سرور نیمه اختصاصی پلن 1 4 موجود است
 • رم 4 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده 2 هسته
 • هارد 50 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor,KVM
سرور نیمه اختصاصی پلن 2 4 موجود است
 • رم 8 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده 4 هسته
 • هارد 80 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor,KVM
سرور نیمه اختصاصی پلن 3 4 موجود است
 • رم 16 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده 6 هسته
 • هارد 150 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor,KVM
سرور نیمه اختصاصی پلن 4 2 موجود است
 • رم 24 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده 8 هسته
 • هارد 350 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor,KVM
سرور نیمه اختصاصی پلن 5 2 موجود است
 • رم 32 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده 8 هسته
 • هارد 500 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor,KVM