تراکم مناسب سرور برای افزایش سرعت ربات

فعال سازی آنی پس از پرداخت

هاست مخصوص تلگرام پلن 1

بک آپ هفتگی / ماهانه

 • فضا 100 مگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • کلادلینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
هاست مخصوص تلگرام پلن 2

بک آپ هفتگی / ماهانه

 • فضا 200 مگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • کلادلینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
هاست مخصوص تلگرام پلن 3

بک آپ هفتگی / ماهانه

 • فضا 500 مگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • کلادلینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
هاست مخصوص تلگرام پلن 4

بک آپ هفتگی / ماهانه

 • فضا 1 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • کلادلینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
هاست مخصوص تلگرام پلن 5

بک آپ هفتگی / ماهانه

 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • کلادلینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
هاست مخصوص تلگرام پلن 6

بک آپ هفتگی / ماهانه

 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • کلادلینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
هاست مخصوص تلگرام پلن 7
 • 6 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 5.6 - 7.2 نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
 • هفتگی/ماهانه بک آپ
هاست مخصوص تلگرام پلن 8
 • 8 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 5.6 - 7.2 نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
 • هفتگی/ماهانه بک آپ