خدمات لایسنس آذردیتا

فعال سازی حداکثر 12 ساعت

لایسنس اشتراکی cPanel VPS

لایسنس WHM/cPanel
مخصوص VPS - سرور مجازی
نصب و فعال سازی رایگان
استفاده از اخرین ورژن
لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)

لایسنس اشتراکی Litespeed

لایسنس Litespeed (دو هسته)
استفاده از اخرین ورژن
لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)

لایسنس اشتراکی Litespeed 4 Core

لایسنس Litespeed (چهار هسته)
استفاده از اخرین ورژن
لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)

لایسنس اشتراکی Directadmin

لایسنس Directadmin
نصب و فعال سازی رایگان
استفاده از اخرین ورژن
لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)