خدمات لایسنس آذردیتا

فعال سازی حداکثر 12 ساعت

لایسنس اشتراکی cPanel VPS

لایسنس WHM/cPanel
مخصوص VPS - سرور مجازی
نصب و فعال سازی رایگان
استفاده از اخرین ورژن
لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)

لایسنس اشتراکی کلادلینوکس

لایسنس کلادلینوکس
استفاده از اخرین ورژن
لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)

لایسنس اشتراکی Litespeed

لایسنس Litespeed (دو هسته)
استفاده از اخرین ورژن
لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)

لایسنس اشتراکی Litespeed 4 Core

لایسنس Litespeed (چهار هسته)
استفاده از اخرین ورژن
لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)

لایسنس اشتراکی Directadmin

لایسنس Directadmin
نصب و فعال سازی رایگان
استفاده از اخرین ورژن
لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)