سرور مجازی استاندارد آلمان

استفاده از هارد های SAS/SATA Enterprise

سرور مجازی استاندارد آلمان پلن 1
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده CPU
 • 60 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور مجازی استاندارد آلمان پلن 2
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده CPU
 • 80 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور مجازی استاندارد آلمان پلن 3
 • 6 گیگابایت رم
 • 3 هسته پردازنده CPU
 • 120 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور مجازی استاندارد آلمان پلن 4
 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده CPU
 • 200 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور مجازی استاندارد آلمان پلن 5
 • 16 گیگابایت رم
 • 6 هسته پردازنده CPU
 • 400 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور مجازی استاندارد آلمان پلن 6
 • 32 گیگابایت رم
 • 8 هسته پردازنده CPU
 • 800 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime