سرور مخصوص ربات تلگرام سنگین

تحویل 1 الی 3 ساعت

سرور مخصوص ربات تلگرام سنگین پلن 1

منابع اختصاصی

 • رم 2 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده دو هسته
 • هارد 20 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل Linux/Windows
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor
سرور مخصوص ربات تلگرام سنگین پلن 2

منابع اختصاصی

 • رم 4 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده دو هسته
 • هارد 20 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل Linux/Windows
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor
سرور مخصوص ربات تلگرام سنگین پلن 3

منابع اختصاصی

 • رم 6 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده سه هسته
 • هارد 40 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل Linux/Windows
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor
سرور مخصوص ربات تلگرام سنگین پلن 4

منابع اختصاصی

 • رم 8 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده چهار هسته
 • هارد 60 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل Linux/Windows
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor
سرور مخصوص ربات تلگرام سنگین پلن 5

منابع اختصاصی

 • رم 16 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده چهار هسته
 • هارد 100 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل Linux/Windows
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor