هاست دانلود / بک آپ ایران

فعال سازی آنی پس از پرداخت

هاست دانلود / بک آپ ایران پلن 1

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل سرور برج میلاد
 • MYSQL خیر
 • اکانت FTP 1
 • دامین های قابل اتصال 1 عدد
 • سیستم عامل لینوکس
 • پشتیبانی SSL ندارد
هاست دانلود / بک آپ ایران پلن 2

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل سرور برج میلاد
 • MYSQL خیر
 • اکانت FTP 2
 • دامین های قابل اتصال 2 عدد
 • سیستم عامل لینوکس
 • پشتیبانی SSL ندارد
هاست دانلود / بک آپ ایران پلن 3

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • فضا 15 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل سرور برج میلاد
 • MYSQL خیر
 • اکانت FTP 2
 • دامین های قابل اتصال 2 عدد
 • سیستم عامل لینوکس
 • پشتیبانی SSL ندارد
هاست دانلود / بک آپ ایران پلن 4

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل سرور برج میلاد
 • MYSQL خیر
 • اکانت FTP 4
 • دامین های قابل اتصال 4 عدد
 • سیستم عامل لینوکس
 • پشتیبانی SSL ندارد
هاست دانلود / بک آپ ایران پلن 5

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل سرور برج میلاد
 • MYSQL خیر
 • اکانت FTP 10
 • دامین های قابل اتصال 10 عدد
 • سیستم عامل لینوکس
 • پشتیبانی SSL ندارد
هاست دانلود / بک آپ ایران پلن 6

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • فضا 40 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل سرور برج میلاد
 • MYSQL خیر
 • اکانت FTP 10
 • دامین های قابل اتصال 10 عدد
 • سیستم عامل لینوکس
 • پشتیبانی SSL ندارد
هاست دانلود / بک آپ ایران پلن 7

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • فضا 80 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • محل سرور برج میلاد
 • MYSQL خیر
 • اکانت FTP 10
 • دامین های قابل اتصال 10 عدد
 • سیستم عامل لینوکس
 • پشتیبانی SSL ندارد