هاست دانلود ایران (میزبانی فایل)

فعال سازی آنی پس از پرداخت

هاست دانلود ایران پلن 1
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود اکانت FTP
 • 1 عدد دیتابیس
 • 7+ نسخه PHP
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Centos سیستم عامل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • Nginx/Apache وب سرور
هاست دانلود ایران پلن 2
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود اکانت FTP
 • 1 عدد دیتابیس
 • 7+ نسخه PHP
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Centos سیستم عامل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • Nginx/Apache وب سرور
هاست دانلود ایران پلن 3
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود اکانت FTP
 • 1 عدد دیتابیس
 • 7+ نسخه PHP
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Centos سیستم عامل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • Nginx/Apache وب سرور
هاست دانلود ایران پلن 4
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود اکانت FTP
 • 1 عدد دیتابیس
 • 7+ نسخه PHP
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Centos سیستم عامل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • Nginx/Apache وب سرور
هاست دانلود ایران پلن 5
 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود اکانت FTP
 • 1 عدد دیتابیس
 • 7+ نسخه PHP
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Centos سیستم عامل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • Nginx/Apache وب سرور
هاست دانلود ایران پلن 6
 • 40 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود اکانت FTP
 • 1 عدد دیتابیس
 • 7+ نسخه PHP
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Centos سیستم عامل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • Nginx/Apache وب سرور
هاست دانلود ایران پلن 7
 • 80 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود اکانت FTP
 • 1 عدد دیتابیس
 • 7+ نسخه PHP
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Centos سیستم عامل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • Nginx/Apache وب سرور