هاست لینوکس سازمانی سی پنل

فعال سازی آنی پس از پرداخت

هاست سازمانی سی پنل ایران پلن 1

مجهز به ضد اسپم
بک آپ ماهانه

 • فضا 500 مگابایت
 • ساب دامین نامحدود
 • امکان ریدایرکت بله
 • دامین های قابل اتصال 1 عدد
 • ادون دومین انتخابی
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل لینوکس
 • انتخاب نسخه Ruby دارد
هاست سازمانی سی پنل ایران پلن 2

مجهز به ضد اسپم
بک آپ ماهانه

 • فضا 1 گیگابایت
 • ساب دامین نامحدود
 • امکان ریدایرکت بله
 • دامین های قابل اتصال 1 عدد
 • ادون دومین انتخابی
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل لینوکس
 • انتخاب نسخه Ruby دارد
هاست سازمانی سی پنل ایران پلن 3

مجهز به ضد اسپم
بک آپ ماهانه

 • فضا 2 گیگابایت
 • ساب دامین نامحدود
 • امکان ریدایرکت بله
 • دامین های قابل اتصال 1 عدد
 • ادون دومین انتخابی
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل لینوکس
 • انتخاب نسخه Ruby دارد
هاست سازمانی سی پنل ایران پلن 4

مجهز به ضد اسپم
بک آپ ماهانه

 • فضا 4 گیگابایت
 • ساب دامین نامحدود
 • امکان ریدایرکت بله
 • دامین های قابل اتصال 1 عدد
 • ادون دومین انتخابی
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل لینوکس
 • انتخاب نسخه Ruby دارد
هاست سازمانی سی پنل ایران پلن 5

مجهز به ضد اسپم
بک آپ ماهانه

 • فضا 8 گیگابایت
 • ساب دامین نامحدود
 • امکان ریدایرکت بله
 • دامین های قابل اتصال 1 عدد
 • ادون دومین انتخابی
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل لینوکس
 • انتخاب نسخه Ruby دارد
هاست سازمانی سی پنل ایران پلن 6

مجهز به ضد اسپم
بک آپ ماهانه

 • فضا 16 گیگابایت
 • ساب دامین نامحدود
 • امکان ریدایرکت بله
 • دامین های قابل اتصال 1 عدد
 • ادون دومین انتخابی
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل لینوکس
 • انتخاب نسخه Ruby دارد