سرور مجازی حجیم (حجم بالا)

اطلاعات تمام پلن های سرور مجازی با هارد بالا با استفاده از Raid سخت افزاری روی بهترین نوع هارد های ساتا یعنی SATA Enterprise محافظت میشوند

سرور با حجم بالا آلمان پلن 1
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده CPU
 • 300 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • بله حفاظت اطلاعات با Raid سخت افزاری
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور با حجم بالا آلمان پلن 2
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده CPU
 • 500 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • بله حفاظت اطلاعات با Raid سخت افزاری
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور با حجم بالا آلمان پلن 3
 • 6 گیگابایت رم
 • 3 هسته پردازنده CPU
 • 800 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • بله حفاظت اطلاعات با Raid سخت افزاری
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور با حجم بالا آلمان پلن 4
 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده CPU
 • 1 ترابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • بله حفاظت اطلاعات با Raid سخت افزاری
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور با حجم بالا آلمان پلن 5
 • 12 گیگابایت رم
 • 6 هسته پردازنده CPU
 • 2 ترابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • بله حفاظت اطلاعات با Raid سخت افزاری
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور با حجم بالا آلمان پلن 6
 • 16 گیگابایت رم
 • 8 هسته پردازنده CPU
 • 4 ترابایت هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • بله حفاظت اطلاعات با Raid سخت افزاری
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime