نمایندگی هاست سی پنل آلمان

تحویل آنی پس از پرداخت

نمایندگی هاست سی پنل آلمان پلن 1
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 1500MHz توان سی پیو
 • 2GB مقدار رم اختصاصی
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
نمایندگی هاست سی پنل آلمان پلن 2
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 2000MHz توان سی پیو
 • 3GB مقدار رم اختصاصی
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
نمایندگی هاست سی پنل آلمان پلن 3
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 2000MHz توان سی پیو
 • 3GB مقدار رم اختصاصی
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
نمایندگی هاست سی پنل آلمان پلن 4
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 2500MHz توان سی پیو
 • 4GB مقدار رم اختصاصی
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
نمایندگی هاست سی پنل آلمان پلن 5
 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 3000MHz توان سی پیو
 • 5GB مقدار رم اختصاصی
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
نمایندگی هاست سی پنل آلمان پلن 6
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 3000MHz توان سی پیو
 • 6GB مقدار رم اختصاصی
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل