هاست دانلود / بک آپ آلمان

فعال سازی آنی پس از پرداخت

هاست دانلود / بک آپ آلمان پلن 1

SSL رایگان Let’s encrypt
استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • فضا 50 گیگابایت
 • FTP نامحدود
 • محل سرور آلمان - هتزنر
 • 1 عدد دیتابیس
هاست دانلود / بک آپ آلمان پلن 2

SSL رایگان Let’s encrypt
استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • فضا 100 گیگابایت
 • FTP نامحدود
 • محل سرور آلمان - هتزنر
 • 1 عدد دیتابیس
هاست دانلود / بک آپ آلمان پلن 3

SSL رایگان Let’s encrypt
استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • فضا 200 گیگابایت
 • FTP نامحدود
 • محل سرور آلمان - هتزنر
 • 1 عدد دیتابیس
هاست دانلود / بک آپ آلمان پلن 4

SSL رایگان Let’s encrypt
استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • فضا 500 گیگابایت
 • FTP نامحدود
 • محل سرور آلمان - هتزنر
 • 1 عدد دیتابیس
هاست دانلود / بک آپ آلمان پلن 5

SSL رایگان Let’s encrypt
استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • فضا 800 گیگابایت
 • FTP نامحدود
 • محل سرور آلمان - هتزنر
 • 1 عدد دیتابیس
هاست دانلود / بک آپ آلمان پلن 6

SSL رایگان Let’s encrypt
استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین

 • فضا 1 ترابایت
 • FTP نامحدود
 • محل سرور آلمان - هتزنر
 • 1 عدد دیتابیس