مستر ریسلر سی پنل آلمان

تحویل آنی پس از پرداخت

مستر ریسلر سی پنل آلمان پلن 1
 • فضا 20 گیگابایت
 • مصرف مجاز CPU 1000Mhz
 • مقدار رم اختصاصی 2 گیگابایت
 • نوع سرور Dedicated
 • سایر امکانات نامحدود
 • اکانت نمایندگی مجاز 5 عدد
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل کلاد لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • هفتگی / ماهانه بک آپ
مستر ریسلر سی پنل آلمان پلن 2
 • فضا 50 گیگابایت
 • مصرف مجاز CPU 1500Mhz
 • مقدار رم اختصاصی 3 گیگابایت
 • نوع سرور Dedicated
 • سایر امکانات نامحدود
 • اکانت نمایندگی مجاز 8 عدد
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل کلاد لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • هفتگی / ماهانه بک آپ
مستر ریسلر سی پنل آلمان پلن 3
 • فضا 80 گیگابایت
 • مصرف مجاز CPU 2000Mhz
 • مقدار رم اختصاصی 4 گیگابایت
 • نوع سرور Dedicated
 • سایر امکانات نامحدود
 • اکانت نمایندگی مجاز 12 عدد
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل کلاد لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • هفتگی / ماهانه بک آپ
مستر ریسلر سی پنل آلمان پلن 4
 • فضا 100 گیگابایت
 • مصرف مجاز CPU 2000Mhz
 • مقدار رم اختصاصی 4 گیگابایت
 • نوع سرور Dedicated
 • سایر امکانات نامحدود
 • اکانت نمایندگی مجاز 15 عدد
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل کلاد لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • هفتگی / ماهانه بک آپ
مستر ریسلر سی پنل آلمان پلن 5
 • فضا 150 گیگابایت
 • مصرف مجاز CPU 3000Mhz
 • مقدار رم اختصاصی 5 گیگابایت
 • نوع سرور Dedicated
 • سایر امکانات نامحدود
 • اکانت نمایندگی مجاز 20 عدد
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل کلاد لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • هفتگی / ماهانه بک آپ
مستر ریسلر سی پنل آلمان پلن 6
 • فضا 200 گیگابایت
 • مصرف مجاز CPU 4000Mhz
 • مقدار رم اختصاصی 6 گیگابایت
 • نوع سرور Dedicated
 • سایر امکانات نامحدود
 • اکانت نمایندگی مجاز 25 عدد
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل کلاد لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • هفتگی / ماهانه بک آپ