مستر ریسلر سی پنل آلمان

تحویل آنی پس از پرداخت

مستر ریسلر سی پنل آلمان پلن 1
 • 20 گیگابایت فضا
 • 1000Mhz مصرف مجاز CPU
 • 2 گیگابایت مقدار رم اختصاصی
 • 5 عدد اکانت نمایندگی مجاز
 • نامحدود سایر امکانات
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
مستر ریسلر سی پنل آلمان پلن 2
 • 50 گیگابایت فضا
 • 1500Mhz مصرف مجاز CPU
 • 3 گیگابایت مقدار رم اختصاصی
 • 8 عدد اکانت نمایندگی مجاز
 • نامحدود سایر امکانات
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
مستر ریسلر سی پنل آلمان پلن 3
 • 80 گیگابایت فضا
 • 2000Mhz مصرف مجاز CPU
 • 4 گیگابایت مقدار رم اختصاصی
 • 12 عدد اکانت نمایندگی مجاز
 • نامحدود سایر امکانات
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
مستر ریسلر سی پنل آلمان پلن 4
 • 100 گیگابایت فضا
 • 2000Mhz مصرف مجاز CPU
 • 4 گیگابایت مقدار رم اختصاصی
 • 15 عدد اکانت نمایندگی مجاز
 • نامحدود سایر امکانات
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
مستر ریسلر سی پنل آلمان پلن 5
 • 150 گیگابایت فضا
 • 3000Mhz مصرف مجاز CPU
 • 5 گیگابایت مقدار رم اختصاصی
 • 20 عدد اکانت نمایندگی مجاز
 • نامحدود سایر امکانات
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
مستر ریسلر سی پنل آلمان پلن 6
 • 200 گیگابایت فضا
 • 4000Mhz مصرف مجاز CPU
 • 6 گیگابایت مقدار رم اختصاصی
 • 25 عدد اکانت نمایندگی مجاز
 • نامحدود سایر امکانات
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل