خرید هاست مخصوص وردپرس

استفاده از هارد های SSD Datacenter Edition با سرعت بسیار بالا

هاست وردپرس آلمان پلن 1
 • فضا 1 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 2GH توان سی پیو
 • 2GB مقدار رم اختصاصی
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
هاست وردپرس آلمان پلن 2
 • فضا 5 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 2.5GH توان سی پیو
 • 3GB مقدار رم اختصاصی
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
هاست وردپرس آلمان پلن 3
 • فضا 10 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 3GH توان سی پیو
 • 4GB مقدار رم اختصاصی
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
هاست وردپرس آلمان پلن 4
 • فضا 20 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • نامحدود سهم CPU و RAM
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
هاست وردپرس آلمان پلن 5
 • فضا 50 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • نامحدود سهم CPU و RAM
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
هاست وردپرس آلمان پلن 6
 • فضا 80 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • نامحدود سهم CPU و RAM
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
هاست وردپرس آلمان پلن 7
 • فضا 160 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • نامحدود سهم CPU و RAM
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل
هاست وردپرس آلمان پلن 8
 • فضا 240 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • نامحدود سهم CPU و RAM
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • LiteSpeed وب سرور
 • CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • هر ۶ ساعت بک آپ از دیتابیس
 • روزانه بک آپ کامل