هاست پربازدید

هاست مخصوص وردپرس، پربازدید

هاست مخصوص وردپرس پلن 1
 • فضا 1 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • CPU 2Ghz
 • Ram 2GB
 • نوع سرور Dedicated
 • نوع هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • وب سرور LiteSpeed
 • مجهز به eXploit Scanner
 • بک آپ هفتگی / ماهانه
هاست مخصوص وردپرس پلن 2
 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • CPU 2.5Ghz
 • Ram 3GB
 • نوع سرور Dedicated
 • نوع هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • وب سرور LiteSpeed
 • مجهز به eXploit Scanner
 • بک آپ هفتگی / ماهانه
هاست مخصوص وردپرس پلن 3
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • CPU 3Ghz
 • Ram 4GB
 • نوع سرور Dedicated
 • نوع هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • وب سرور LiteSpeed
 • مجهز به eXploit Scanner
 • بک آپ هفتگی / ماهانه
هاست مخصوص وردپرس پلن 4
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • CPU 6Ghz
 • Ram 8GB
 • نوع سرور Dedicated
 • نوع هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • وب سرور LiteSpeed
 • مجهز به eXploit Scanner
 • بک آپ هفتگی / ماهانه
هاست مخصوص وردپرس پلن 5
 • فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • CPU 8Ghz
 • Ram 10GB
 • نوع سرور Dedicated
 • نوع هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • وب سرور LiteSpeed
 • مجهز به eXploit Scanner
 • بک آپ هفتگی / ماهانه
هاست مخصوص وردپرس پلن 6
 • فضا 80 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • CPU 12Ghz
 • Ram 16GB
 • نوع سرور Dedicated
 • نوع هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • وب سرور LiteSpeed
 • مجهز به eXploit Scanner
 • بک آپ هفتگی / ماهانه