هاست لینوکس اشتراکی دایرکت ادمین

فعال سازی آنی پس از پرداخت

هاست دایرکت ادمین پلن 1
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 7+ نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
 • ماهانه بک آپ
هاست دایرکت ادمین پلن 2
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 7+ نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
 • ماهانه بک آپ
هاست دایرکت ادمین پلن 3
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 7+ نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
 • ماهانه بک آپ
هاست دایرکت ادمین پلن 4
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 7+ نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
 • ماهانه بک آپ
هاست دایرکت ادمین پلن 5
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 7+ نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
 • ماهانه بک آپ
هاست دایرکت ادمین پلن 6
 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 7+ نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
 • ماهانه بک آپ
هاست دایرکت ادمین پلن 7
 • 6 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 7+ نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
 • ماهانه بک آپ
هاست دایرکت ادمین پلن 8
 • 8 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد پشتیبانی SSL
 • 7+ نسخه PHP
 • Nginx/Apache وب سرور
 • ماهانه بک آپ