نمایندگی هاست دایرکت ادمین

فعال سازی آنی پس از پرداخت

نمایندگی هاست دایرکت ادمین پلن 1
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد گواهی رایگان SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • Apache/Nginx وب سرور
 • هفتگی / ماهانه بک آپ
نمایندگی هاست دایرکت ادمین پلن 2
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد گواهی رایگان SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • Apache/Nginx وب سرور
 • هفتگی / ماهانه بک آپ
نمایندگی هاست دایرکت ادمین پلن 3
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد گواهی رایگان SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • Apache/Nginx وب سرور
 • هفتگی / ماهانه بک آپ
نمایندگی هاست دایرکت ادمین پلن 4
 • 25 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد گواهی رایگان SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • Apache/Nginx وب سرور
 • هفتگی / ماهانه بک آپ
نمایندگی هاست دایرکت ادمین پلن 5
 • 40 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد گواهی رایگان SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • Apache/Nginx وب سرور
 • هفتگی / ماهانه بک آپ
نمایندگی هاست دایرکت ادمین پلن 6
 • 60 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد گواهی رایگان SSL
 • 5.6 - 7.3 نسخه PHP
 • Apache/Nginx وب سرور
 • هفتگی / ماهانه بک آپ