سرور مجازی آلمان NVMe

مجازی سازی با Virtualizor تحویل آنی سرور مجازی پس از پرداخت

سرور مجازی آلمان SSD NVMe پلن 1
 • رم 1 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده یک هسته
 • هارد 15 گیگابایت SSD NVMe
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor
سرور مجازی آلمان SSD NVMe پلن 2
 • رم 2 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده دو هسته
 • هارد 30 گیگابایت SSD NVMe
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor
سرور مجازی آلمان SSD NVMe پلن 3
 • رم 4 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده دو هسته
 • هارد 50 گیگابایت SSD NVMe
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor
سرور مجازی آلمان SSD NVMe پلن 4
 • رم 6 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده سه هسته
 • هارد 60 گیگابایت SSD NVMe
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor
سرور مجازی آلمان SSD NVMe پلن 5
 • رم 8 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده چهار هسته
 • هارد 100 گیگابایت SSD NVMe
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor
سرور مجازی آلمان SSD NVMe پلن 6
 • رم 16 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده هشت هسته
 • هارد 200 گیگابایت SSD NVMe
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل لینوکس
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor