تخفیف ویژه هاست سرویس های مشمول
سطح
درصد
حداقل هاست فعال
 • 5%
  5 عدد
 • 10%
  10 عدد
 • 15%
  20 عدد
 • 20%
  30 عدد
 • 25%
  40 عدد
 • 30%
  50 عدد
تخفیف ویژه سرور مجازی سرویس های مشمول
سطح
درصد
حداقل سرور فعال
 • 3%
  5 عدد
 • 5%
  10 عدد
 • 8%
  15 عدد
 • 10%
  20 عدد
 • 15%
  25 عدد
 • 20%
  40 عدد