هاست لینوکس دایرکت ادمین آلمان هتزنر Hetzner

فعال سازی آنی پس از پرداخت

هاست دایرکت ادمین پلن 1

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور Nginx
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه

 • فضا 128 مگابایت
 • اکانت دیتابیس نامحدود
 • دایرکت ادمین آخرین نسخه
 • امکان ریدایرکت بله
 • دامین های قابل اتصال 2 عدد
 • ادون دومین انتخابی
 • ساب دامین 10 عدد
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل لینوکس
 • انتخاب نسخه PHP دارد
هاست دایرکت ادمین پلن 2

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور Nginx
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه

 • فضا 256 مگابایت
 • اکانت دیتابیس نامحدود
 • دایرکت ادمین آخرین نسخه
 • امکان ریدایرکت بله
 • دامین های قابل اتصال 2 عدد
 • ادون دومین انتخابی
 • ساب دامین 10 عدد
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل لینوکس
 • انتخاب نسخه PHP دارد
هاست دایرکت ادمین پلن 3

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور Nginx
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه

 • فضا 512 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • دایرکت ادمین آخرین نسخه
 • امکان ریدایرکت بله
 • ساب دامین 10 عدد
 • دامین های قابل اتصال 2 عدد
 • ادون دومین انتخابی
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل لینوکس
 • انتخاب نسخه PHP دارد
هاست دایرکت ادمین پلن 4

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور Nginx
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه

 • فضا 1 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • دایرکت ادمین آخرین نسخه
 • امکان ریدایرکت بله
 • ساب دامین 10 عدد
 • دامین های قابل اتصال 2 عدد
 • ادون دومین انتخابی
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل لینوکس
 • انتخاب نسخه PHP دارد
هاست دایرکت ادمین پلن 5

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور Nginx
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه

 • فضا 2 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • دایرکت ادمین آخرین نسخه
 • امکان ریدایرکت بله
 • ساب دامین 10 عدد
 • دامین های قابل اتصال 2 عدد
 • ادون دومین انتخابی
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل لینوکس
 • انتخاب نسخه PHP دارد
هاست دایرکت ادمین پلن 6

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور Nginx
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه

 • فضا 4 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • دایرکت ادمین آخرین نسخه
 • امکان ریدایرکت بله
 • ساب دامین 10 عدد
 • دامین های قابل اتصال 2 عدد
 • ادون دومین انتخابی
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل لینوکس
 • انتخاب نسخه PHP دارد
هاست دایرکت ادمین پلن 7

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه

 • فضا 6 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • دایرکت ادمین آخرین نسخه
 • امکان ریدایرکت بله
 • ساب دامین 10 عدد
 • دامین های قابل اتصال 2 عدد
 • ادون دومین انتخابی
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل لینوکس
 • انتخاب نسخه Ruby دارد
هاست دایرکت ادمین پلن 8

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور Nginx
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه

 • فضا 8 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • دایرکت ادمین آخرین نسخه
 • امکان ریدایرکت بله
 • ساب دامین 10 عدد
 • دامین های قابل اتصال 2 عدد
 • ادون دومین انتخابی
 • مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • سیستم عامل لینوکس
 • انتخاب نسخه PHP دارد