هاست حرفه ای مخصوص ووکامرس ایران

تراکم بسیار پایین سرور برای افزایش سرعت سایت شما

هاست ووکامرس ایران پلن 1 0 موجود است
 • فضا 40 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 2 هسته CPU
 • نامحدود RAM
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • Litespeed وب سرور
 • Imunify360 آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • روزانه بک آپ کامل
هاست ووکامرس ایران پلن 2 0 موجود است
 • فضا 80 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 4 هسته CPU
 • نامحدود RAM
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • Litespeed وب سرور
 • Imunify360 آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • روزانه بک آپ کامل
هاست ووکامرس ایران پلن 3 0 موجود است
 • فضا 120 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 6 هسته CPU
 • نامحدود RAM
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • Litespeed وب سرور
 • Imunify360 آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • روزانه بک آپ کامل
هاست ووکامرس ایران پلن 4 0 موجود است
 • فضا 160 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 6 هسته CPU
 • نامحدود RAM
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • Litespeed وب سرور
 • Imunify360 آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • روزانه بک آپ کامل
هاست ووکامرس ایران پلن 5 0 موجود است
 • فضا 200 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 8 هسته CPU
 • نامحدود RAM
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • Litespeed وب سرور
 • Imunify360 آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • روزانه بک آپ کامل
هاست ووکامرس ایران پلن 6 0 موجود است
 • فضا 300 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 8 هسته CPU
 • نامحدود RAM
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • Litespeed وب سرور
 • Imunify360 آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • روزانه بک آپ کامل
هاست ووکامرس ایران پلن 7 0 موجود است
 • فضا 360 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 12 هسته CPU
 • نامحدود RAM
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • Litespeed وب سرور
 • Imunify360 آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • روزانه بک آپ کامل
هاست ووکامرس ایران پلن ویژه 0 موجود است
 • فضا 540 گیگابایت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 16 هسته CPU
 • نامحدود RAM
 • CloudLinux سیستم عامل
 • SSL رایگان گواهی
 • 7+ نسخه PHP
 • Litespeed وب سرور
 • Imunify360 آنتی شل و اسکنر قدرتمند
 • روزانه بک آپ کامل