نزدیک ترین سرور به سرورهای تلگرام

سرور مجازی حرفه ای هلند SSD NVMe پلن 1
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده CPU
 • 20 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور مجازی حرفه ای هلند SSD NVMe پلن 2
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده CPU
 • 40 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور مجازی حرفه ای هلند SSD NVMe پلن 3
 • 6 گیگابایت رم
 • 3 هسته پردازنده CPU
 • 80 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور مجازی حرفه ای هلند SSD NVMe پلن 4
 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده CPU
 • 100 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور مجازی حرفه ای هلند SSD NVMe پلن 5
 • 16 گیگابایت رم
 • 6 هسته پردازنده CPU
 • 200 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور مجازی حرفه ای هلند SSD NVMeپلن 6
 • 32 گیگابایت رم
 • 8 هسته پردازنده CPU
 • 400 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime