سرور حرفه ای ربات تلگرام SSD NVMe

مناسب برای ربات هایی که به قدرت پردازش بالا نیاز دارند

سرور حرفه ای ربات تلگرام SSD NVMe پلن 1
 • 1 گیگابایت DDR4 اختصاصی رم
 • 1 هسته پردازنده CPU
 • 15 گیگابایت SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • Virtualizor کنترل پنل
سرور حرفه ای ربات تلگرام SSD NVMe پلن 2
 • 2 گیگابایت DDR4 اختصاصی رم
 • 2 هسته پردازنده CPU
 • 30 گیگابایت SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • Virtualizor کنترل پنل
سرور حرفه ای ربات تلگرام SSD NVMe پلن 3
 • 4 گیگابایت DDR4 اختصاصی رم
 • 2 هسته پردازنده CPU
 • 50 گیگابایت SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • Virtualizor کنترل پنل
سرور حرفه ای ربات تلگرام SSD NVMe پلن 4
 • 6 گیگابایت DDR4 اختصاصی رم
 • 3 هسته پردازنده CPU
 • 60 گیگابایت SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • Virtualizor کنترل پنل
سرور حرفه ای ربات تلگرام SSD NVMe پلن 5
 • 8 گیگابایت DDR4 اختصاصی رم
 • 4 هسته پردازنده CPU
 • 100 گیگابایت SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • Virtualizor کنترل پنل