سرور حرفه ای ربات تلگرام SSD NVMe هلند

پینگ بسیار مناسب به سرورهای تلگرام (غیر قابل ارائه برای وی پی ان)

سرور حرفه ای ربات تلگرام هلند SSD NVMe پلن 1
 • 2 گیگابایت DDR4 اختصاصی رم
 • 1 هسته پردازنده CPU
 • 20 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور حرفه ای ربات تلگرام هلند SSD NVMe پلن 2
 • 4 گیگابایت DDR4 اختصاصی رم
 • 2 هسته پردازنده CPU
 • 40 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور حرفه ای ربات تلگرام هلند SSD NVMe پلن 3
 • 6 گیگابایت DDR4 اختصاصی رم
 • 3 هسته پردازنده CPU
 • 40 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور حرفه ای ربات تلگرام هلند SSD NVMeپلن 4
 • 8 گیگابایت DDR4 اختصاصی رم
 • 4 هسته پردازنده CPU
 • 60 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
سرور حرفه ای ربات تلگرام هلند SSD NVMe پلن 5
 • 16 گیگابایت DDR4 اختصاصی رم
 • 6 هسته پردازنده CPU
 • 80 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime