سرور مخصوص بورس

سرور مجازی مخصوص بورس

سرور مجازی مخصوص بورس پلن 1
 • 4 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده CPU
 • 40 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود (دارای ترافیک نیم بها) ترافیک ماهانه
 • Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • Virtualizor کنترل پنل
سرور مجازی مخصوص بورس پلن 2
 • 6 گیگابایت رم
 • 6 هسته پردازنده CPU
 • 80 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود (دارای ترافیک نیم بها) ترافیک ماهانه
 • Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • Virtualizor کنترل پنل
سرور مجازی مخصوص بورس پلن 3
 • 8 گیگابایت رم
 • 8 هسته پردازنده CPU
 • 100 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود (دارای ترافیک نیم بها) ترافیک ماهانه
 • Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • Virtualizor کنترل پنل
سرور مجازی مخصوص بورس پلن 4
 • 16 گیگابایت رم
 • 16 هسته پردازنده CPU
 • 200 گیگابایت SSD هارد
 • نامحدود (دارای ترافیک نیم بها) ترافیک ماهانه
 • Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • Virtualizor کنترل پنل