هاست اختصاصی وردپرس آلمان

هاست اختصاصی وردپرس آلمان

هاست اختصاصی وردپرس پلن 1
 • 8 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده CPU
 • 50 گیگابایت SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
هاست اختصاصی وردپرس پلن 2
 • 12 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده CPU
 • 100 گیگابایت SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
هاست اختصاصی وردپرس پلن 3
 • 16 گیگابایت رم
 • 6 هسته پردازنده CPU
 • 150 گیگابایت SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
هاست اختصاصی وردپرس پلن 4
 • 32 گیگابایت رم
 • 8 هسته پردازنده CPU
 • 250 گیگابایت SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
هاست اختصاصی وردپرس پلن 5
 • 64 گیگابایت رم
 • 12 هسته پردازنده CPU
 • 300 گیگابایت SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
هاست اختصاصی وردپرس پلن 6
 • 128 گیگابایت رم
 • 16 هسته پردازنده CPU
 • 400 گیگابایت SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
هاست اختصاصی وردپرس پلن 7
 • 128 گیگابایت رم
 • 32 هسته پردازنده CPU
 • 960 گیگابایت SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime