سرور نیمه اختصاصی آلمان

استفاده از هارد های SSD Datacenter Edition با سرعت بسیار بالا (غیر قابل ارائه برای وی پی ان)

سرور نیمه اختصاصی آلمان پلن 1
 • 8 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده CPU
 • هارد 30 گیگابایت
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • KVM/Vmware کنترل پنل
سرور نیمه اختصاصی آلمان پلن 2
 • 12 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده CPU
 • هارد 50 گیگابایت
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • KVM/Vmware کنترل پنل
سرور نیمه اختصاصی آلمان پلن 3
 • 16 گیگابایت رم
 • 6 هسته پردازنده CPU
 • هارد 80 گیگابایت
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • KVM/Vmware کنترل پنل
سرور نیمه اختصاصی آلمان پلن 4
 • 24 گیگابایت رم
 • 8 هسته پردازنده CPU
 • هارد 120 گیگابایت
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • KVM/Vmware کنترل پنل
سرور نیمه اختصاصی آلمان پلن 5
 • 32 گیگابایت رم
 • 12 هسته پردازنده CPU
 • هارد 150 گیگابایت
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • KVM/Vmware کنترل پنل
سرور نیمه اختصاصی آلمان پلن 6
 • 48 گیگابایت رم
 • 16 هسته پردازنده CPU
 • هارد 200 گیگابایت
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • Linux/Windows سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 99.9% UpTime
 • KVM/Vmware کنترل پنل